Lansering av nytt nettbasert

tegneserietidsskrift

Det har lenge vært behov for et profesjonalisert tidsskrift relatert til tegneserier i Norge, og Grafill har ønsket å gå i bresjen for å få et slikt nettsted på beina. Tidsskriftet skal ta tegneserier på alvor og være et sted hvor både tegneserieskapere, lesere og bokhandlere kan finne info og påfyll. Nettstedet administreres via Grafill, men vil være journalistisk uavhengig og stå fritt til å prioritere det de vil. Innholdet vil bli en velsmakende cocktail av intervjuer, anmeldelser, lengre artikler og bransjestoff.

Redaksjonen består ved oppstarten av redaktør Erle Marie Sørheim, webansvarlig Kristoffer Kjølberg, og økonomiansvarlig Håvard S. Johansen.

Vi markerer oppstarten med en uformell fest, hvor nettsida går live og vi viser litt innhold og snakker om tankene rundt driften og planene videre.