Risograf-workshop

Med PEOW Studio

Innen engelskspråklige tegneserier har risografteknikken vært en av de siste årenes mest markante trender. En risograf er kort fortalt en maskin som ser ut som en mellomting mellom en kopimaskin og en printer, og som trykker etter samme prinsipp som silketrykk. Dette gjør det mulig å trykke fargeutgivelser i små opplag for en rimelig penge, samtidig som teknikken gir rikelig med rom og inspirasjon til eksperimentering. I Norge er risografteknikken fortsatt fraværende i tegneseriesammenheng, og dette ønsker OCX nå å gjøre noe med. Derfor inviterer vi til en workshop under ledelse av Olle Forsslöf og Elliot Alfredius fra PEOW Studio, Skandinavias mest prominente risograftrykkeri og forlag.

Workshoppen har som mål å innvie norske tegneserieskapere – etablerte så vel som amatører – i risografteknikken, samtidig som vi lager den første offisielle OCX-fanzinen.