Jaime Hernandez
(AVLYST)
Marijpol
Uno
Moralez
Askold
Akisjin
Marta Breen &
Jenny Jordahl
Inga
Sætre
Anja Dahle
Øverbye
Ane Barstad
Solvang
Magnhild Winsnes
(AVLYST)
John S.
Jamtli
Malin
Falch
Narves1
biblioteket
PEOW
Studio
Zainab Akhtar
(AVLYST)
Rasskazy v kartinkah
– Tegneserier fra det moderne Russland
Magnus
Aspli
Håkon
Strand
Siri
Dokken
Christian
Bloom
Erle Marie
Sørheim
Øyvind
Holen
Kristoffer
Kjølberg
Didrik
Magnus-Andresen
Una
Mathiesen Gjerde