Oslo Comics Expo 2019! 6.–8. juni, Deichman Grünerløkka, Serieteket

SØK

Under Oslo Comics Expo i år vil vi kuratere markedsplassen vår. Det meste vil være som før, men nytt av året er at påmelding vil foregå via et eget skjema på våre nettsider, og at «førstemann til mølla»-prinsippet erstattes av en komité som vurderer helheten i programmet.

Søknadsskjemaet vil både danne grunnlaget for presentasjonen av utstillerne på nettsiden vår og for festivalens vurdering, så det er viktig at dere lenker til nettsider eller laster opp bilder som representerer det dere har tenkt til å selge og stille ut på en god måte. Når fristen har utløpt vil vi så gå gjennom alle søknadene og sette sammen den beste mulige markedsplassen. På denne måten slipper utstillere å ende opp på venteliste, og festivalen kan sikre best mulig kvalitet og bredde samt et tydelig fokus på tegneserier.

Datoer å huske på:

  • 1. februar: Søknadsskjema legges ut på denne nettsiden
  • 15. mars: Søknadsfrist for utstillere
  • 12. april: Søkere får beskjed om hvorvidt de har fått plass

I praksis vil forskjellene fra tidligere år være minimale. De faste utstillerne som har definert festivalen i en årrekke vil være til stede også i år, og vi oppfordrer som vanlig alle interesserte til å søke. Balansen mellom veteraner og nye tilskudd er nøkkelen til markedsplassens popularitet, og det er nettopp dette vi ønsker å ivareta med denne nye ordningen.

APPLY

During this year’s Oslo Comics Expo we will curate our marketplace. Contrary to the «first come first serve» mentality that we’ve practised in previous years, we will in 2019 have an application-form available on our website and a committee will review applicants with regards to the marketplace as a whole.

Your application will be the basis of both the committee’s evaluation and the exhibitor-presentation on our webpage, so it is essential that you provide a link to a webpage or upload images that represents your work in a proper way. Once the deadline is expired, we will go through all applicants and put together the best possible marketplace. This way, exhibitors will not end up on a waiting list and the festival can assure the best possible quality and diversity in the exhibitors as well as our primary focus; comics.

Dates to remember:

  • 1. February: Application-form is published on this website
  • 15. March: Application-deadline for exhibitors
  • 12. April: Applicants will be notified of the committee’s decision

The difference between this year and the previous years will be minimal. The regular exhibitors who have defined the festival in many years will be present and we encourage, as usual, everyone interested to apply. The balance between veterans and new additions is key when it comes to the popularity of the marketplace, and it is this diversity we wish to maintain with the new procedure.