Velkommen til Oslo Comics Expo 2020, fra 11. til 13. juni

Mer info kommer snart. Har du spørsmål, ta kontakt med oss på ocx@oslocomicsexpo.no