MARKEDS­PLASS

Strand Forlag

Strand forlag er et nytt norsk forlag for norske og skandinaviske tegneserier, etablert av
Strand Comics. Forlaget begynte med å gi ut ledende norske stripeserier i blad- og
bokform, og utvider i 2020/2021 porteføljen med både nyutviklede norske tegneserier og
oversatte titler i flere sjangere for det norske blad- og bokmarkedet. Forlaget har som
uttalt mål å oppdage og utvikle serieskapertalenter, samt skape nye plattformer, slik at
kvalitetstegneserier kan nå bredere ut.