Smooth Failing

Smooth Failing er et femhodet dj-troll bestående av Bendik Kaltenborn,Todd Terje Olsen, Fredrik Larsen, Espen Friberg og Harald Thaulow. Smuud balearic seiling!