Open Call

UTLYSNING: OSLO COMICS EXPO SØKER TEGNESERIESKAPERE TIL ANTOLOGI OG UTSTILLING

Oslo Comics Expo skal i år rette fokus mot nye stemmer* i norske** tegneserier med en utstilling på Tegnerforbundet (åpning 26. august) og en antologi som vil bli distribuert i tiden før festivalen. Antologien og utstillingen vil bli kuratert av OCX’ programkomité i samråd med Tegnerforbundet og Numer.

Derfor inviterer vi nå tegneserieskapere som er interessert i å delta til å sende inn arbeider slik at komiteen kan ta dem med i betraktning i kurateringsprosessen. Vi ser etter tegneserieskapere som er i starten av sin karriere og som ennå ikke har gitt ut bøker på etablerte forlag. Tegnere, illustratører og andre visuelle kunstnere som til vanlig ikke arbeider med tegneserier, men er interessert i å utforske mediet oppfordres også til å sende inn arbeider.

For å være med i vurderingen, følg lenken til skjemaet.
Her vil du bli bedt om å legge inn følgende:

 • Navn
 • Fødselsår
 • E-postadresse
 • 3-5 arbeider/sider som lenker eller vedlegg (vi aksepterer ikke fysiske arbeider)
 • Lenke til nettside/Instagram/e.l.
 • En kort CV med opplysninger om utgivelser, antologibidrag og utstillinger

Frist for å sende inn bidrag til vurdering er 20. mai. Etter dette vil komiteen velge ut ti tegnere som vil bli invitert til å delta i antologien og utstillingen. Vi forbeholder oss retten til også å invitere utøvere til å delta uavhengig av denne utlysningen. Antologien skal bestå av originalarbeider, og deltakelse er honorert. Til vurderingsrunden holder det å sende inn eksisterende arbeider. De som blir valgt ut til å delta vil få beskjed per e-post innen slutten av mai måned.

* Hvis du er usikker på om du kvalifiserer til betegnelsen ny stemme, så send inn og la oss avgjøre. Vi vil heller ha for mange tegneserieskapere å velge mellom enn for få.

** ‘Norsk’ omfatter i denne sammenhengen alle tegneserieskapere som bor og/eller arbeider i Norge, eller på andre måter har tilknytning til den norske tegneseriescenen.


Søknad avsluttet (frist 20. mai)

OPEN CALL: OSLO COMICS EXPO SEEKS COMICS CREATORS FOR ANTHOLOGY AND EXHIBITION

This year the Oslo Comics Expo will be spotlighting new voices* in Norwegian** comics with an exhibition at The Norwegian Drawing Association/Tegnerforbundet (opening August 26th) and an anthology which will be distributed in the time leading up to the festival. The anthology and exhibition will be curated by the OCX programming committee in consultation with Tegnerforbundet and Numer.

As a part of this process, we are issuing an open call to the new generation of comics creators to submit work in order to be considered for participation. We are looking for cartoonists who are in the beginning of their careers and who have not yet released books with established publishers. Illustrators and other visual artists who do not normally work with comics but are interested in exploring the medium, are also encouraged to submit.

To be considered for participation, click here. This will take you to a form where you will be asked to submit the following:

 • Name
 • Year of birth
 • E-mail address
 • 3-5 works/pages as links or attachments (we will not accept physical submissions)
 • Link for website/Instagram/etc.
 • A short CV detailing your publications, anthology contributions and exhibitions

The deadline for submitting work is May 20th. After this, the committee will choose ten artists who will be invited to participate in the anthology and the exhibition. We reserve the right to invite artists independently of this call. The anthology will consist of original works, and participants will be paid. When applying to be considered for inclusion in the anthology and exhibition, however, you should submit existing work. Those who are picked to participate will be notified by mail by the end of May.

* If you’re unsure as to whether you qualify as a new voice, let us decide. We would rather have too many submissions to choose from than too few.

** In this context ‘Norwegian’ includes all cartoonists living and/or working in Norway, and any others with significant ties to the Norwegian comics scene.


Application closed (deadline May 20th)