Utstilling

OPP FRA SKUFFEN!

17. juni til 20. august 2022

Utstillingen Opp fra skuffen! viser arbeider av bidragsyterne til årets Oslo Comics Expo-antologi. Med denne utstillingen ønsker vi både å vise frem originaler og trykk av syv av landets mest interessante tegneserieskapere, og følge opp den offentlige samtalen om tegneserieproduksjon. I likhet med kunstnere flest lever majoriteten av tegneserieskapere av en lappeteppeøkonomi, og er tvunget til å ta oppdrag og holde andre jobber for å klare seg økonomisk. I kjølvannet av debatten om offentlig støtte til tegneseriefeltet har vi stilt oss selv følgende spørsmål: Hva slags prosjekter er det norske tegneserieskapere gjerne skulle virkeliggjort, men som de ikke har tid eller økonomi til å ferdigstille? Har støtteordninger, redaktører og stipender fått for stor påvirkning på hva slags tegneserier som produseres her i landet? Og hvordan påvirker det å kontinuerlig jobbe frem mot store bokprosjekter tegneserieskapernes autonomi?

I likhet med årets antologi, antyder utstillingen flere mulige svar på disse spørsmålene, for her får vi innblikk i hva som finnes i arkivene til sju av våre mest særegne tegneserieskapere – og som vi mistenkte, skuffer de ikke. Dette er prosjekter som av ulike årsaker ikke har blitt ferdigstilt og/eller utgitt, men som kunstnerne aldri har gitt slipp på. Vi er glade for å kunne løfte dem frem i lyset.

Bidragsytere: Nanna Amstrup, Anja Dahle Øverbye, Ragne Næss, Herman Breda Enkerud, Christa Barlinn Korvald, Tord Torpe og Mette Hellenes.

Opp fra skuffen! er et samarbeid mellom Oslo Comics Expo, Tegnerforbundet og NUMER.