Bär Kittelmann

Bär Kittelmann er en tverrdisiplinær kunstner med base i Berlin. Kunstnerpraksisen deres er preget av et hierarki som prioriterer det morsomme framfor det etablerte, og innebefatter alt fra digitale medier til musikk og fysiske medier. Hen har sprikende interesser og er mest av alt opptatt av å ikke begrense seg selv i uttrykk og tema. På Oslo Comcis Expo er hen aktuell med en musikalsk lesning av tegneserien Firebugs i samarbeid med Nino Bulling.

Finn Bär Kittelmann på Instagram: @kittelfrau