MARKEDS­PLASS

Lystring

"Lystring är norra Europas ledande förlag för samtida översatta tecknade serier för en vuxen publik. Vi ger ut tecknare som ligger i estetisk framkant, som t ex Joe Kessler, Anna Haifisch och Hanneriina Moisseinen."

"Lagon är världens ledande antologi för experimentella och formmässigt nyskapande serier. Den utforskar gränslandet.mellan seriemediet och bildkonsten och fortsätter på många sätt utvecklingen bortom de tidigare avantgarde-antologierna Raw på 80-och 90-talet och Kramer's Egot på 00- och 10-talet 'Det finns ett FÖRE och ett EFTER Lagon Revue#6: Plaine'
- Simon Hanselmann"